Περί υποδιευθυντών και περί υποκρισίας, κύριοι συνδικαλιστές

Πήγαινε κάτω

Περί υποδιευθυντών και περί υποκρισίας, κύριοι συνδικαλιστές

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Ιουν 11, 2017 8:18 am


Με αφορμή την ανιστόρητη απόφαση της ΔΟΕ για επιλεκτική  αποχή και απεργία της βάσης του κλάδου και μόνο από τη διαδικασία επιλογής των νέων διευθυντών σχολείων και με το επιχείρημα που βγάζει μάτι πως πρόκειται για αξιολόγηση θα ήθελα να ρωτήσω όσους ψήφισαν κάτι τέτοιο. Και τους πασοκοδεξιούς που χρόνια διαφημίζανε την αξιολόγηση και δη την ατομική και τους άλλους τους υπερεπαναστάτες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς που αρνούνται κάθε έννοια αξιολόγησης στα λόγια και στην πράξη αξιολογούν τους πάντες και τα πάντα.

Η ερώτηση αυτή τη φορά δεν είναι γιατί άφησαν έξω από την αποχή τους αιρετούς και τους άλλους εκπαιδευτικούς που είναι διορισμένοι στο ΠΥΣΠΕ. Τα είπαμε αυτά ξανά και ξανά. Πως όταν λες ΟΧΙ στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, δεν μπορεί να κάνεις εξαιρέσεις στο ποιος θα αξιολογεί. Δεν μπορεί δηλαδή να σε ενοχλεί που θα αξιολογήσει ο "δασκαλάκος" τον μελλοντικό του προϊστάμενο, στην ουσία δηλαδή θα επιλέξει διευθυντή για το σχολείο του,  και παράλληλα να θεωρείς αυτονόητο δικαίωμα του ΠΥΣΠΕ ποιους θα χρίσει διευθυντές και πού.  Γιατί αυτό ήταν που εδώ και δεκαετίες καταδίκαζε η βάση του κλάδου, τη μονόπλευρη  αξιολόγηση των άνωθεν προς τους υφισταμένους,  και με τη δική της πίεση ανάγκασε τη ΔΟΕ επί Φάνη Τουλούπη να πάρει θέση για δημοκρατική αξιολόγηση που θα ξεκινά από το Σύλλογο Διδασκόντων. Εκ των κάτω το φως που έλεγε και ο Γληνός.

Εκεί όμως που φαίνεται η τεράστια κοροϊδία είναι που δε λένε λέξη για το θέμα της επιλογής των υποδιευθυντών.

Και πώς να πούνε δηλαδή...  αφού η επιλογή των υποδιευθυντών γίνεται εδώ και πολλά πολλά χρόνια από το Σύλλογο Διδασκόντων.  Και μη μου πείτε πως εκεί απλά ψηφίζουμε και δεν τσεκάρουμε κουτάκια σε ερωτηματολόγια. Μην το πείτε πριν διαβάσετε τη διαδικασία για τους υποδιευθυντές. Επίτηδες θα αφήσω να μας την παρουσιάσει ο κορυφαίος συνδικαλιστής της πρώην ΠΑΣΚ και νυν ΔΗΣΥ, ο κ. Δ. Μπράτης. Και μάλιστα εκείνη τη διαδικασία που ίσχυσε το 2011. Για να φανεί πως δεν είναι πρόσφατες ρυθμίσεις:

Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋποθέσεις, διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Του Δημήτρη Μπράτη

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με  την επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σας ενημερώνω για τα εξής :

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•          Ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή.

•          Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

•          Όπου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

•          Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

•          Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Το κώλυμα επιλογής της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται  με τη παρακάτω  διαδικασία:

1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ,σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας Κριτήρια επιλογής των παραπάνω στελεχών είναι ιδίως

· η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως,

· η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,
· να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.),
· να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να
· εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.


Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:

α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και

β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκηση καθηκόντων μέντορα.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο  (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)  το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση της παραγράφου 1, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Η τοποθέτηση των  υποδιευθυντών σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

Γ. ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η επιλογή και η τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων γίνεται για τετραετή θητεία , η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ https://www.greekteachers.gr/?p=2533

Και παρακαλώ κάθε τίμιο αναγνώστη. Που δεν άγεται και φέρεται από άλλα συμφέροντα πέραν από την αγάπη για αλήθεια και δικαιοσύνη. Να προσέξει τα κριτήρια επιλογής υποδιευθυντών και να τα συγκρίνει με το ερωτηματολόγιο που καλούμαστε τώρα να συμπληρώσουμε για την επιλογή διευθυντών:


Διαφέρουν ή είναι τα ίδια;

Κι ακόμη. Παρακαλώ να προσέξουμε και τη διαδικασία. Εμείς διαμορφώναμε πρόταση στα σχολεία αλλά την τελική απόφαση την έπαιρνε ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης. Αφού είχε παρεμβληθεί και το ΠΥΣΠΕ που έλεγχε τη νομιμότητα της διαδικασίας. Επομένως η γνώμη μας δεν ήταν αποφασιστική αλλά συμβουλευτική. Όπως και τώρα με τους διευθυντές.  Αν και στην πράξη γινόταν πάντα αυτό που ζητούσε το σχολείο. Στοιχειώδης δημοκρατική ευαισθησία στη θέληση της βάσης. Αλλά και στοιχειώδης λογική των ανωτέρων. Αλλιώς πώς θα μπορούσε ο υποδιευθυντής να σταθεί στο ρόλο του;

Και το ίδιο είναι προφανές ότι θα ισχύσει και τώρα. Που το ΣτΕ έβαλε εμπόδια στην ψηφοφορία εκ μέρους μας.  Αναγκαστικά ο νομοθέτης άλλαξε διατύπωση. Ξέρει όμως και ξέρουμε όλοι μας πως στην πράξη θα είναι αδύνατον να ανατραπεί η θέληση του Συλλόγου Διδασκόντων. Είτε ευνοϊκή για τον υποψήφιο είτε αρνητική.  Αλλά κι εδώ η υποκρισία περισσεύει και παριστάνουν κάποιοι ότι δεν έχει νόημα να πάρεις μέρος στην επιλογή αφού η γνώμη σου δε μετράει!

Ας δούνε πιο προσεκτικά μια παράγραφο από το παραπάνω κείμενο:

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση της παραγράφου 1, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Βλέπετε; Αν εσύ παραλείψεις να πεις τη γνώμη σου, κάποιος άλλος θα επιβάλει τη δική του. Κι εδώ θα επικαλεστώ και έναν ιστορικό της εκπαίδευσης, το Σήφη Μπουζάκη. Και θα επιλέξω τα λόγια που είπε στο 12ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΟΕ - ΠΟΕΔ, το 1998, στη Χίο. Θέμα συνεδρίου η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Και ο Μπουζάκης ένας από τους βασικούς εισηγητές. Κλείνοντας λοιπόν την ομιλία του θα τονίσει τα ακόλουθα:


Είναι από τη σελίδα 236 των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Διαβάστε το παρακαλώ ολόκληρο. Και αυτό που εξηγεί τι θα συμβεί αν εμείς κάνουμε αποχή αλλά και την παράγραφο που ακολουθεί και μιλά για τη συμμόρφωση στην κοινωνική εξουσία του διπλανού που δεν ανέχεται την άλλη άποψη.  

Και σκεφθείτε. Όσο μπορείτε πιο ελεύθερα. Πιο είναι το σωστό και το δίκαιο.

Προβληματιστείτε και για την υποκρισία. Αυτοί που χρόνια έβλεπαν τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών και δεν τους ενοχλούσε, τι μύγα τους τσίμπησε τώρα που παρόμοια θα γίνει και η επιλογή διευθυντών.  Γιατί; Σας πείθει η δικαιολογία περί αξιολόγησης; Πως δεν πρέπει να τους αξιολογήσουμε εμείς γιατί έτσι κι αυτοί αύριο θα θελήσουν να αξιολογήσουν εμάς;

Ε, τότε, να μην αξιολογήσουμε και τους υποδιευθυντές! Όχι δυο μέτρα και δύο σταθμά!

Κι όχι άλλη κοροϊδία και υποκρισία.

Που  ξέρουμε καλά ότι στη δική μας καμπούρα θα ξεσπάσει. Για τα επόμενα τρία χρόνια. Όσα και η θητεία των νέων διευθυντών.

Εκτός και συναινούμε με όσους μας λένε δασκαλάκους και δασκαλίτσες.

Και μας λείπει το φρόνημα του ελεύθερου ανθρώπου που έχει την πυγμή να πάρει τη ζωή του στα χέρια του.

VENCEREMOS, συνάδελφοι.

Και ραντεβού στα γουναράδικα!Υ.Γ. Αναρωτηθείτε και γιατί η επιλογή υποδιευθυντών θα γίνει και φέτος με τη διαδικασία της ψηφοφορίας από τους συλλόγους διδασκόντων. Όπως έγινε και το 2015. Κρυφή ψήφος. Με συμμετοχή και των αναπληρωτών. Και μόνο για τους διευθυντές κινήσανε γη και ουρανό να αλλάξει...
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 498
Registration date : 09/12/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης