ΠΡΟΣ ΔΟΕ: ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Πήγαινε κάτω

ΠΡΟΣ ΔΟΕ: ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Τρι Ιουν 06, 2017 12:07 am

Το κρέας ψάρι προσπαθούν να βαφτίσουν οι κύριοι της ΔΟΕ με την ανακοίνωση που έβγαλαν για να αναγκάσουν τη βάση του κλάδου να μην πάρει μέρος στην επιλογή διευθυντών και να αφήσουν τους αιρετούς να κάνουν ήσυχα τη δουλειά τους:

Αρ. Πρωτ. 1363 - Αθήνα 30/5/2017

Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


Κήρυξη απεργίας – αποχής

Όχι στην εφαρμογή της αξιολόγησης μέσα από δήθεν συλλογικές διαδικασίες.

Δεν μετατρέπουμε τον σύλλογο διδασκόντων σε όργανο αξιολόγησης - χειραγώγησης

Με νωπές τις διατάξεις του 4ου μνημονίου που επιβάλλουν σκληρά μέτρα ύψους, σχεδόν, 5 δις ευρώ η κυβέρνηση κατέθεσε και ψήφισε στη Βουλή, με τη μορφή του επείγοντος, το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» το οποίο επί της ουσίας αποτελεί νέο νόμο για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων.

Βασικός κορμός του «νέου» νόμου (του οποίου αναμένεται η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.) είναι ο Νόμος 3848/2010 του οποίου το συνδικαλιστικό κίνημα είχε απαιτήσει την κατάργηση, αίτημα το οποίο η σημερινή κυβέρνηση (από τη θέση της αντιπολίτευσης) είχε δεσμευτεί ότι θα ικανοποιήσει αλλά το μόνο που κάνει είναι να διατηρεί τον ευρύτατα καταγγελθέντα νόμο… ως κόρη οφθαλμού. Εκτός όμως από τη χρήση του παραπάνω νόμου, η κυβέρνηση κάνει το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της μνημονιακής της δέσμευσης με βάση και το ψηφισμένο πια 40 μνημόνιο, για την αξιολόγηση όλων (σχολικής μονάδας, στελεχών και εκπαιδευτικών), όπως καταγράφεται και στο Τριετές Σχέδιο για την εκπαίδευση που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο στηρίζεται στις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ όπως με σαφήνεια αναφέρεται στην εισαγωγή του.

Πέρα από το απολύτως αναμενόμενο, το να επιχειρεί, δηλαδή, να ελέγξει (μέσω της συνέντευξης που αποκτά πάλι ουσιαστικό ρόλο και με τον τρόπο που το έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις τη διοίκηση της εκπαίδευσης, όπως έπραξε και με την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, επιχειρεί κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο. Με αφορμή την απόφαση του ΣτΕ χρησιμοποιεί τη δημοκρατική διαδικασία της φανερής έκφρασης της άποψης του συλλόγου των διδασκόντων μόνο κατ’επίφαση και με τρόπο που αφενός την απαξιώνει και αφετέρου την μετατρέπει σε αξιολόγηση.

Στη διαδικασία της συνέντευξης του υποψήφιου διευθυντή εκτιμάται από το συμβούλιο επιλογής «η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών». «Η γνώμη των ανωτέρω συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού(!!). Οι ερωτήσεις αφορούν στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψήφιος, στη συνεισφορά του για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, στη συμμετοχή του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων, καθώς και στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων. Οι ανωτέρω μόνιμοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθημερόν τη σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημένο πρακτικό, που συντάσσεται για το σκοπό αυτόν. Στη συνεδρίαση αυτή δεν μετέχουν οι υποψήφιοι, ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως τρίτου βαθμού και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός, ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την ίδια μέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.».Στη διαδικασία εμπλέκεται άμεσα το Ι.Ε.Π. με τη σύνταξη των ερωτημάτων των φύλλων αποτίμησης (όρος που στη γλώσσα του Υπουργείου σημαίνει αξιολόγηση).

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση με τη συνεδρίαση ενός οργάνου που δεν είναι ο σύλλογος διδασκόντων, γιατί αν είναι η σύνθεσή του δεν είναι νόμιμη (αφού αποκλείονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, – και κατά περίπτωση και άλλα μέλη- και ο πρόεδρός του ορίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης) και τον σφετερισμό του βιβλίου πράξεων του συλλόγου διδασκόντων για την καταγραφή μιας διαδικασίας, που καταλήγει να είναι επουσιώδης για την επιλογή του διευθυντή, αφού είναι γνωμοδοτική αλλά και σε πλήθος περιπτώσεων ανεφάρμοστη, εισάγει, στη σχολική πραγματικότητα την αξιολόγηση. Την αξιολόγηση του Ν.3848/10 και του Π.Δ. 152/13 (αφού ο μεν νόμος διατηρείται τροποποιούμενος, το δε προεδρικό διάταγμα βρίσκεται σε ισχύ από τη στιγμή που δεν καταργείται, κάτι που είχε επιβεβαιώσει και ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας το Φεβρουάριο του 2016 στη Βουλή). Όσο για τους αναπληρωτές συναδέλφους, το Υπουργείο Παιδείας για μια ακόμα φορά δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο τους: να είναι υποχρεωμένοι να γυρνούν από σχολείο σε σχολείο σε όλη τη χώρα χωρίς την προοπτική μόνιμου διορισμού, και ταυτόχρονα εξαιτίας αυτής της εργασιακής τους σχέσης να μην έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους!

Επικίνδυνη είναι, επίσης, η ομοιότητα με το γενικότερο πλαίσιο της αξιολόγησης που ισχύει για τον δημόσιο τομέα. Κι εκεί αυτά που, υποτίθεται πως, αξιολογούνται, είναι «Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα - Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά – Αποτελεσματικότητα» (Ν.4369/2016). Αν η εφαρμογή της αξιολόγησης ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, ως ένα πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, κάτι που έχει ήδη ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η συνέχεια είναι, εύλογα, η αξιολόγηση των υπόλοιπων εκπαιδευτικών από αυτούς, που τώρα αξιολογούν. Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης- χειραγώγησης αποδείχτηκαν ψεύτικες. Ο Ν.3848/10 και το Π.Δ. 152/13 διατηρούνται και ενισχύονται από τον Ν.4369/2016.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με οδηγό του την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. της 15.3.2017 «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων», κηρύσσει απεργία – αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης, που εισάγει με το πρόσχημα της γνώμης «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών», η κυβέρνηση μέσα από τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο. Οι συνάδελφοι είναι απόλυτα καλυμμένοι, συνδικαλιστικά και νομικά, να μην υλοποιήσουν τη διαδικασία των αξιολογικών κρίσεων «επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης». Για την υλοποίηση και στήριξη της απόφασης για την απεργία – αποχή το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα προχωρήσει σε όλη τη σειρά ενεργειών που προχώρησε και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα (εξώδικη γνωστοποίηση).

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τον Υπουργό Παιδείας, έστω και αυτή τη στιγμή, να τροποποιήσει τον νόμο για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων, να προχωρήσει στην άμεση κατάργηση του Ν.3848/10 και του Π.Δ. 152/13 και να μην μετατρέψει τον σύλλογο διδασκόντων σε προάγγελο της εφαρμογής της αξιολόγησης – χειραγώγησης.

https://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:kiryksi-apergias-apoxis-oxi-stin-efarmogi-tis-aksiologisis-mesa-apo-dithen-syllogikes-diadikasies-den-metatrepoume-ton-syllogo-didaskonton-se-organo-aksiologisis-xeiragogisis&catid=89&Itemid=1353


Για να δούμε πόσο ψεύδεται η ΔΟΕ ας παραθέσουμε τι λέει ο νόμος για την αξιολόγηση στο δημόσιο ή νόμος Βερναρδάκη όπως τον αποκαλούν:


http://www.gdimitrakopoulos.gr/files/4369_2016.pdf

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369 - 27 Φεβρουαρίου 2016
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί−
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμέ−
νων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικό−
τητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις

15. Ο προϊστάμενος Τμήματος αξιολογείται επίσης από
το σύνολο των άμεσα υφισταμένων του, εφόσον αυτοί
είναι τουλάχιστον τρεις (3). Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης
αξιολογείται από τους προϊσταμένους Τμήματος και εάν
αυτοί είναι λιγότεροι από τρεις (3), από το σύνολο των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης. Ο προϊστάμενος επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης αξιολογείται από τους προϊσταμέ−
νους επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος που υπάγονται
στη Γενική Διεύθυνση. Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση
από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανώνυ−
μου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την
οικεία Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού.

Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κρι−
τήρια:

α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού,
β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης των υφι−
σταμένων, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά,
γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων,
δ) ανάληψη ευθύνης,
ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων
τεχνολογιών.

Επί των κριτηρίων αυτών αξιολογούν οι υφιστάμενοι
τον προϊστάμενο τους βάσει της παρακάτω κλίμακας:

90−100: άριστος,
75−89: πολύ επαρκής,
60−74: επαρκής,
50−59: μερικώς επαρκής,
40−49: μέτριος,
25−39: ανεπαρκής,
0−24: ακατάλληλος.

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά.

16. Η βαθμολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των
προϊσταμένων από τους υφιστάμενους συνοδεύει τον
ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε προϊσταμένου και
συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του/της.


Προσέξτε αυτό το τελευταίο. Για τη βαθμολογία που συνοδεύει τον ατομικό φάκελο του κάθε προϊσταμένου και συνεκτιμάται κάθε στιγμή στο μέλλον κατά τις αξιολογήσεις του. Και με τη σημείωση πως οι προϊστάμενοι στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου είναι μόνιμοι και όχι όπως οι δικοί μας διευθυντές που είναι επί θητεία.

Κι ερχόμαστε σε μας. Και το φύλλο που θα συμπληρώσουμε ανώνυμα κι εμείς το παρακάτω φύλλο αποτίμησης:Χωρίς βαθμούς. Μόνο με το συμφωνώ - διαφωνώ. Για όσους θέλουν να γίνουν διευθυντές και όχι κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Δίχως να μπαίνει το φύλλο αυτό στον ατομικό τους φάκελο για το υπόλοιπο διάστημα του εργασιακού τους βίου.

Διαδικασία που περιγράφεται και στις επίσημες θέσεις της Ομοσπονδίας μας (κι εδώ είναι το παράξενο και το μέγα σκάνδαλο) όπως αυτές είναι δημοσιευμένες σε επίσημα έντυπα της ΔΟΕ. Πχ στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του 12ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΟΕ - ΠΟΕΔ - Απρίλιος 1998, που μιλάνε καθαρά για σύνταξη έκθεσης από το Σύλλογο Διδασκόντων για τον κάθε υποψήφιο σχολικό σύμβουλο, προϊστάμενο κλπ.

http://dipe-d-athin.att.sch.gr/17/Dieythintes/ypoyrgiki_dieythynton_2017_05_30_signed.pdfΘα μας τρελάνουν οι κύριοι της ΔΟΕ;

Για ποιο λόγο μας ζητάνε να κάνουμε αποχή και απεργία;

Αίτημα του κλάδου μας δεν είναι εδώ και δεκαετίες να εκφέρουμε άποψη για όσους θέλουν να γίνουν στελέχη εκπαίδευσης; Ώστε να επιλέγονται δημοκρατικά και όχι από ολιγοπρόσωπα συμβούλια με διορισμένα από την κυβέρνηση μέλη;

Τη διαφορά μπορεί κάποιος να την αντιληφθεί διαβάζοντας και τη σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ που μιλά για την αξιολόγηση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εκτός εκπαίδευσης. Αφού ο νόμος Βερναρδάκη ρητά εξαιρεί τους εκπαιδευτικούς:


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης και την Εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, μέχρι τις 31/3/2017 πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Για τον σκοπό αυτό έχει αποστείλει και τα σχετικά έντυπα στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η Κυβέρνηση και η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προχωρούν τη διαδικασία της αξιολόγησης, χωρίς καν να έχουν υλοποιήσει το τμήμα του Ν.4369/2016 – νόμου που η σημερινή κυβέρνηση ψήφισε – ως προς την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων, των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών στη Δημόσια Διοίκηση. Επισημαίνουμε ότι οι «δοτοί – αρεστοί» προϊστάμενοι που με ανάθεση έχουν τοποθετηθεί, χωρίς κριτήρια, θα είναι οι άμεσοι αξιολογητές των Δημοσίων Υπαλλήλων. Κατανοούμε όλοι τι αξιολόγηση θα κάνουν!!!

Η προωθούμενη αξιολόγηση, δεν έχει καμιά σχέση με την ανάγκη για επιστημονική, τεχνική, επαγγελματική στήριξη των Δημοσίων Υπαλλήλων, δεν έχει ως στόχο να γίνουν καλύτερες, πιο σύγχρονες και ποιοτικές οι Δημόσιες Υπηρεσίες. Με τον Ν4369/2016 η αξιολόγηση συνδέεται με τον μισθό, τη συρρίκνωση του δημοσίου τομέα, την κινητικότητα και μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις.

Με τη ρομφαία της αξιολόγησης επιδιώκεται ο πειθαναγκασμός και η υποταγή των εργαζομένων στην αντιλαϊκή πολιτική και τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο.

Για τους λόγους αυτούς:

Προκηρύσσουμε απεργία – αποχή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων, από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.

Τα σωματεία και οι Ομοσπονδίες καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη να συγκεντρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης που θα αποσταλούν στους εργαζόμενους και τα ίδια να τα επιστρέψουν στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

Με μαζικές διαδικασίες, Γενικές Συνελεύσεις και συλλογικό αγώνα να μην επιτρέψουμε να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης από τη διοικητική ιεραρχία.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

http://adedy.gr/apergiapoxiapotidiadikasiaaksiologisisdy/

Προσέξτε τι καταγγέλλει εδώ η ΑΔΕΔΥ ως προς τους προϊσταμένους. Και αναρωτηθείτε γιατί η ΔΟΕ προσπαθεί να μπλοκάρει τη δημοκρατική ανάδειξη προϊσταμένων στην εκπαίδευση... Ποιος τελικά έχει συμφέρον από την αποχή που προτείνει η ΔΟΕ; Σίγουρα όχι η βάση του κλάδου!


ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 498
Registration date : 09/12/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης